Apply here for Pathway 1

Get in touch
1 July/Gorffennaf 2023 WCIA

1 July/Gorffennaf 2023 WCIA

By:
@gillpeace1
From:
Welsh Centre for International Affairs
Location:
Germany

Adam flying the flag for Wales youth, leading an international work camp in Germany. 8 people 6 nationalities.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@gillpeace1
Wrth:
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Lleoliad:
Yr Almaen

Adam yn chwifio'r faner dros ieuenctid Cymru, yn arwain gwersyll gwaith rhyngwladol yn yr Almaen. 8 person 6 cenedligrwydd.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.