Get in touch
14 June/Mehefin 2023 Glyndwr University

14 June/Mehefin 2023 Glyndwr University

By:
@GlyndwrUniYCW
From:
Glyndwr University
Location:
Finland

"Finnish Exchange updates: @GlyndwrUni Youth & Community students visited Luuppi Youth Centre, #Helsinki to learn about extraordinary projects underway inc- the youth house & skatepark underground bunker
https://nuorten.hel.fi/en/youth-centers/luuppi-youth-centre/ "

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@GlyndwrUniYCW
Wrth:
Glyndwr University
Lleoliad:
Y Ffindir

Diweddariad cyfnewid y Ffindir: ymwelodd myfyrwyr Ieuenctid a Chymuned @GlyndwrUni â Chanolfan Ieueunctid Luuppi, #Helsinki i ddysgu am brosiectau anhygoel fel tŷ ieuenctid a pharc sglefrio byncer dan ddaear https://nuorten.hel.fi/en/youth-centers/luuppi-youth-centre/

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.