Apply here for Pathway 1

Get in touch
15 June/Mehefin 2023 WCIA

15 June/Mehefin 2023 WCIA

By:
@susietsegay
From:
Welsh Centre for International Affairs
Location:
Mexico

Huge thank you to @ViveMexico for a warm welcome - so many new ideas based on their fantastic work about compencies for international volunteering, citizenship & It systems & tried some amazing but quite surprising food (e.g tuna &mango, chilli sweets)@WCIA_Wales

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@susietsegay
Wrth:
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Lleoliad:
Mecsico

Diolch yn fawr i @ViveMexico am y croeso cynnes - llawer o syniadau newydd yn seiliedig ar eu gwaith gwych am gymwysterau ar gyfer gwirfoddoli rhyngwladol, dinasyddiaeth a systemau TG. Cawsom fwyd anhygoel ac annisgwyl (e.e tiwna &mango, losin tsili)@WCIA_Wales

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.