Get in touch
18 August/Awst 2023 Cardiff Metropolitan University

18 August/Awst 2023 Cardiff Metropolitan University

By:
@RowenaA
From:
Cardiff Metropolitan University
Location:
Germany

CardiffMetCSAD student Cadi enjoying her time whilst on her @TaithWales study mobility in Berlin. It's amazing to hear how Cadi learnt new skills including a different approach to how art is taught in different universities. #globalopps @CMetGlobalOpps #studyabroad #Germany

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@RowenaA
Wrth:
Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
Lleoliad:
Yr Almaen

Myfyrwraig Ysgol Gelf a Dylunio Met Caerdydd Cadi yn mwynhau ei hamser ar ei symudedd astudio @TaithWales yn Berlin. Mae’n anhygoel clywed sut y dysgodd Cadi sgiliau newydd gan gynnwys agwedd wahanol at sut mae celf yn cael ei haddysgu mewn prifysgolion gwahanol. #globalopps @CMetGlobalOpps #studyabroad #YrAlmaen

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.