Get in touch
19 June/Mehefin 2023 Cardiff University

19 June/Mehefin 2023 Cardiff University

By:
@RobThomas14
From:
Cardiff University
Location:
Portugal

"I’m here with a wonderful group of eight @CUBiosciences students on the @TaithWales student mobility scheme, working alongside colleagues from Portugal, France and the Netherlands at @ARochaPortugal. The students are working so hard, and looking after each other so well :)"

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@RobThomas14
Wrth:
Prifysgol Caerdydd
Lleoliad:
Portiwgal

Rydw i yma gyda grŵp gwych o wyth myfyriwr @CUBiosciences ar y cynllun symudedd myfyrwyr @TaithWales, gan weithio ochr yn ochr â chydweithwyr o Bortiwgal, Ffrainc a'r Iseldiroedd yn @ARochaPortugal. Mae'r myfyrwyr yn gweithio mor galed, ac yn gofalu am ei gilydd mor dda :)

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.