Get in touch
ILG Global Australia

ILG Global Australia

By:
@tegwen_ellis
From:
ILG Global
Location:
Australia

A privilege to be in Sydney Australia with @ILG @TaithWales @leap discussing all things leadership representing the National Academy for Educational Leadership Wales.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@tegwen_ellis
Wrth:
ILG Global
Lleoliad:
Awstralia

Braint i fod yn Sydney Awstralia gyda @ILG @TaithCymru @leap i gynrychioli'r Academi Genedlaethol ar gyfer Arweinyddiaeth Addysgol i drafod popeth ynglŷn ag arweiniant.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.