Get in touch
2 June/Mehefin 2023 Cardiff Metropolitan University

2 June/Mehefin 2023 Cardiff Metropolitan University

By:
@LowriMitch71811
From:
Cardiff Metropolitan University
Location:
Rwanda

Busy organising our donations this morning for the children and staff in Rwanda. I want to especially thank Katie Davies @katieJObabes for donating the rugby / football kits.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@LowriMitch71811
Wrth:
Cardiff Metropolitan University
Lleoliad:
Rwanda

Yn brysur yn trefnu rhoddion y bore yma ar gyfer plant a staff yn Rwanda. Diolch yn arbennig i Katie Davies @katieJObabes am roddi citiau rygbi / pêl-droed

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.