Apply here for Pathway 1

Get in touch
21 August/Awst 2023 Community Music Wales|Cerdd Gymunedol Cymru

21 August/Awst 2023 Community Music Wales|Cerdd Gymunedol Cymru

By:
@CMW_CGC
From:
Community Music Wales
Location:
Australia

Great to arrive on Groote Eylandt, via the smallest plane we’ve seen - 30 passengers! Great welcome from Shellie Morris Music and EM Events, hearing stories about their fantastic project. Can’t wait to meet the whole group, and hear them singing in Anindilyakwa.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@CMW_CGC
Wrth:
Cerdd Gymunedol Cymru
Lleoliad:
Awstralia

Gwych cyrraedd Groote Eylandt, yn yr awyren leiaf rydyn ni wedi'i gweld, 30 o deithwyr! Cawsom groeso mawr gan Shellie Morris Music ac EM Media & Events, a chlywed straeon am eu prosiect gwych. Methu aros i gwrdd â'r grŵp cyfan, a'u clywed yn canu yn Anindilyakwa

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.