Apply here for Pathway 1

Get in touch
21 July/Gorffennaf 2023 Community Music Wales|Cerdd Gymunedol Cymru

21 July/Gorffennaf 2023 Community Music Wales|Cerdd Gymunedol Cymru

By:
@CMW_CGC
From:
Community Music Wales
Location:
Australia

As part of our @TaithWales funded project, Dau Enaid, Un Taith (Two Souls, One Journey), CMW are looking forward to our second visit. In just two weeks time CMW staff and tutors will be setting off to Australia! Look out for further details of what we've got planned...

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@CMW_CGC
Wrth:
Cerdd Gymunedol Cymru
Lleoliad:
Awstralia

Mae Cerdd Gymunedol Cymru yn edrych ymlaen at ein hail daith fel rhan o'n prosiect 'Dau Enaid, Un Taith' a ariennir gan @TaithWales. Ymhen pythefnos bydd staff a thiwtoriaid CMW yn mynd i Awstralia! Cadwch olwg am ragor o fanylion am yr hyn sydd gennym ar y gweill...

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.