Apply here for Pathway 1

Get in touch
21 June/Mehefin 2023 WCIA

21 June/Mehefin 2023 WCIA

By:
@susietsegay
From:
Welsh Centre for International Affairs
Location:
Peru

Fantastic morning with @redmarinaperu seeing the important conservation and education work they do with volunteers to protect the vital marine environment in the Humboldt current.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@susietsegay
Wrth:
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru
Lleoliad:
Periw

Bore gwych gyda @redmarinaperu yn gweld y gwaith cadwraeth ac addysg bwysig y maent yn ei wneud gyda gwirfoddolwyr i ddiogelu'r amgylchedd morol hanfodol yn y cerrynt Humboldt.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.