Apply here for Pathway 1

Get in touch
24 June/Mehefin 2023 Ysgol Dyffryn Conwy

24 June/Mehefin 2023 Ysgol Dyffryn Conwy

By:
@ysgdyffrynconwy
From:
Ysgol Dyffryn Conwy
Location:
Colombia

Students from @Colombobritan enjoying with their host families from @ysgdyffrynconwy @LlC_Addysg @AddysguCymru

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@ysgdyffrynconwy
Wrth:
Ysgol Dyffryn Conwy
Lleoliad:
Colombia

Rhai o fyfyrwyr @Colombobritan yn mwynhau gyda teuluoedd disgyblion @ysgdyffrynconwy @TaithWales @Addysg_Cymraeg

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.