Get in touch
25 June/Mehefin 2023 Ysgol Dyffryn Conwy

25 June/Mehefin 2023 Ysgol Dyffryn Conwy

By:
@ysgdyffrynconwy
From:
Ysgol Dyffryn Conwy
Location:
Colombia

Llandudno Copper Mine

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@ysgdyffrynconwy
Wrth:
Ysgol Dyffryn Conwy
Lleoliad:
Colombia

Mwynglawdd Copr Llandudno

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.