Apply here for Pathway 1

Get in touch
26 June/Mehefin 2023 Glan-y-Mor School

26 June/Mehefin 2023 Glan-y-Mor School

By:
@ActGlobCitizen
From:
Glan-y-Mor School
Location:
Lesotho

A warm welcome to Moyeni High School today from @glanymorschool ! 'Glan-y-Moyeni' reunited once again

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@ActGlobCitizen
Wrth:
Ysgol Pembrey
Lleoliad:
Lesotho

Croeso cynnes i Ysgol Uwchradd Moyeni heddiw gan @glanymorschool! Mae 'Glan-y-Moyeni' yn ei hôl unwaith eto

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.