Apply here for Pathway 1

Get in touch
26 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

26 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

By:
@OakeyRichardson
From:
Wales TUC (shared by Taith)
Location:
Norway

Fantastic morning with @redmarinaperu seeing the important conservation and education work they do with volunteers to protect the vital marine environment in the Humboldt current.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@OakeyRichardson
Wrth:
TUC Cymru (wedi'i rannu gan Taith)
Lleoliad:
Norwy

"“Methu aros i glywed popeth amdano. Mae'n swnio'n brofiad mor werthfawr i bawb. #StraeonTaith
""""Co ni off! Mae ein cynrychiolwyr @walestuc ar fin hedfan ac ymuno â @TUCYorksHumber a @TUCNorthern ar gyfer Patrol Haf @lonorge yn Norwy. Edrych ymlaen at ddysgu llawer, gwneud ffrindiau a dod â phrofiadau gwych yn ôl i ddatblygu ein mudiad yn “”"

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.