Apply here for Pathway 1

Get in touch
26 June/Mehefin 2023 Ysgol Glan-y-Mor School

26 June/Mehefin 2023 Ysgol Glan-y-Mor School

By:
@ActGlobCitizen
From:
Glan-y-Mor School
Location:
Lesotho

"Rea leboha/Thank you to the families and friends of 'Glan-y-Moyeni' @glanymorschool for an amazing and memorable first day in Wales @TaithWales & the Kidwelly Twinning Association for a lovely welcoming Twmpath evening! @DolenCymru@intlinksglobal @CarmsYSS"

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@ActGlobCitizen
Wrth:
Ysgol Glan-y-Mor
Lleoliad:
Lesotho

Rea leboha/Diolch i deuluoedd a ffrindiau 'Glan-y-Moyeni' @glanymorschool am ddiwrnod cyntaf anhygoel a chofiadwy yng Nghymru @TaithWales a Chymdeithas Gefeillio Cydweli am noson Twmpath hyfryd croesawgar! @DolenCymru@intlinksglobal

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.