Apply here for Pathway 1

Get in touch
26 June/Mehefin 2023 Ysgol Penrhyn Dewi

26 June/Mehefin 2023 Ysgol Penrhyn Dewi

By:
@Penrhyndewi
From:
Ysgol Penrhyn Dewi
Location:
Lesotho

A great day in the life of our community! @PeaceMala Silver accreditation & our lifelong friendsfrom @DolenCymru Lesotho collaborating on sustainability goals

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@Penrhyndewi
Wrth:
Ysgol Penrhyn Dewi
Lleoliad:
Lesotho

Diwrnod gwych ym mywyd ein cymuned! Achrediad Arian @PeaceMala a'n cyfeillion gydol oes o @DolenCymru Lesotho yn cydweithio ar nodau cynaliadwyedd

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.