Apply here for Pathway 1

Get in touch
27 June/Mehefin 2023 Ysgol Glan-y-Mor School

27 June/Mehefin 2023 Ysgol Glan-y-Mor School

By:
@ActGlobCitizen
From:
Glan-y-Mor School
Location:
Lesotho

Another day @glanymorschool for the 'Glan-y-Moyeni' Team! Valuable time spent discussing our partnership, what it has brought to us and our hopes for the future.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@ActGlobCitizen
Wrth:
Ysgol Glan-y-Mor
Lleoliad:
Lesotho

Diwrnod arall yn @glanymorschool i dîm 'Glan-y-Moyeni'! Amser gwerthfawr yn trafod ein partneriaeth, y deilliannau i ni a'n gobeithion ar gyfer y dyfodol.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.