Apply here for Pathway 1

Get in touch
27 June/Mehefin 2023 Ysgol Dyffryn Conwy

27 June/Mehefin 2023 Ysgol Dyffryn Conwy

By:
@ysgdyffrynconwy
From:
Ysgol Dyffryn Conwy
Location:
Colombia

Everyone enjoyed an evening together with the host families last night in Llanrwst by the River Conwy.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@ysgdyffrynconwy
Wrth:
Ysgol Dyffryn Conwy
Lleoliad:
Colombia

Criw @Colombobritan wedi mwynhau neithiwr gyda’r teuluoedd ger Afon Conwy yn Llanrwst

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.