Apply here for Pathway 1

Get in touch
27 June/Mehefin 2023 Ysgol Pembrey Primary School

27 June/Mehefin 2023 Ysgol Pembrey Primary School

By:
@PembreySchool
From:
Pembrey Primary School
Location:
Lesotho

A lovely afternoon for Ntate Teboho and year 4 in the Forest School. We found lots of minibeasts during the hunt and used the flint and steel to light fires

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@PembreySchool
Wrth:
Ysgol Pembrey
Lleoliad:
Lesotho

Prynhawn hyfryd i Ntate Teboho a Blwyddyn 4 yn yr Ysgol Goedwig. Daethon ni o hyd i lawer o fwystfilod bach yn ystod yr helfa, a defnyddion ni’r fflint a'r dur i gynnau tân

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.