Apply here for Pathway 1

Get in touch
27 June/Mehefin 2023 Ysgol Pembrey School

27 June/Mehefin 2023 Ysgol Pembrey School

By:
@PembreySchool
From:
Pembrey Primary School
Location:
Lesotho

A lovely afternoon for Ntate Teboho and year 4 in the Forest School. We found lots of minibeasts during the hunt and used the flint and steel to light fires

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@PembreySchool
Wrth:
Ysgol Pembrey
Lleoliad:
Lesotho

"Roedd plant y Feithrinfa wedi mwynhau croesawu Ntate Teboho i'w dosbarth bore 'ma. Cawsom lawer o hwyl yn dysgu ffoneg Teboho a chwarae gyda'n gilydd. Roeddem wrth ein bodd yn gofyn llawer o gwestiynau hefyd!!!!

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.