Get in touch
28 August/Awst 2023 Community Music Wales|Cerdd Gymunedol Cymru

28 August/Awst 2023 Community Music Wales|Cerdd Gymunedol Cymru

By:
@CMW_CGC
From:
Community Music Wales
Location:
Australia

Big thanks to Marc at the Arts Centre for showing us around the island - would you believe it, Marc was even born in Wales and lived in Cardiff until he was thirteen, years later becoming the resident music producer on Groote Eylandt!

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@CMW_CGC
Wrth:
Cerdd Gymunedol Cymru
Lleoliad:
Awstralia

Cyd-ddigwyddiad anhygoel ar ben hyn oedd i ddarganfod bod Marc wedi ei eni yng Nghymru ac wedi byw yng Nghaerdydd tan ei fod yn dair ar ddeg oed, flynyddoedd yn ddiweddarach fe ddaeth yn gynhyrchydd cerddoriaeth preswyl ar Groote Eylandt!

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.