Get in touch
28 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

28 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

By:
@chloeshayeBYL
From:
Wales TUC
Location:
Norway

walestuc made it to Mount Ulriken, Bergen Last night we took a cable car and had dinner with a view! It was lush to discuss the challenges and opportunities in our countries, including the importance of international solidarity

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@chloeshayeBYL
Wrth:
TUC Cymru
Lleoliad:
Norwy

Wales TUC Neithiwr aeth y car codi â ni i Fynydd Ulriken, Bergen i fwynhau cinio a’r golygfeydd! Roedd yn bleser trafod yr heriau a'r cyfleoedd yn ein gwledydd, gan gynnwys pwysigrwydd undod rhyngwladol

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.