Apply here for Pathway 1

Get in touch
28 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

28 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

By:
@chloeshayeBYL
From:
Wales TUC
Location:
Norway

We’ve arrived in Odda, an absolutely lush industrial region of Norway - and we’ve met up with @Jeron_Joseph who will be joining us in Wales for our Young Activist Development Programme in July

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@chloeshayeBYL
Wrth:
TUC Cymru
Lleoliad:
Norwy

Rydym wedi cyrraedd Odda, rhanbarth diwydiannol hollol brydferth yn Norwy - ac wedi cwrdd â @Jeron_Joseph a fydd yn ymuno â ni yng Nghymru ar gyfer ein Rhaglen Datblygu Ymgyrchwyr Ifanc ym mis Gorffennaf

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.