Apply here for Pathway 1

Get in touch
29 July/Gorffennaf 2023 BGC Wales

29 July/Gorffennaf 2023 BGC Wales

By:
@BGCWales
From:
Boys & Girls Clubs Wales
Location:
Germany

Just about to leave @LodgebgcWales for the great adventure. All excited and looking forward to meeting new friends in Germany. #YouthExchange2023

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@BGCWales
Wrth:
Clybiau Bechgyn a Merched Cymru
Lleoliad:
Yr Almaen

Ar fin gadael @LodgebgcWales ar gyfer yr antur fawr. Pawb yn gyffrous ac yn edrych ymlaen at gwrdd â ffrindiau newydd yn yr Almaen. #CyfnewidfaIeuenctid2023

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.