Get in touch
29 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

29 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

By:
@chloeshayeBYL
From:
Wales TUC
Location:
Norway

At our next visit in Odda is a titanium and iron plant. We are talking to workers about their efforts to increase gender representations on site. Great to hear that of all the interns this summer, 50% are women.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@chloeshayeBYL
Wrth:
TUC Cymru
Lleoliad:
Norwy

Mae ffatri titaniwm a haearn yn ein hymweliad nesaf yn Odda. Rydym yn siarad â gweithwyr am eu hymdrechion i gynyddu cynrychioliaeth o ran rhywedd ar y safle. Gwych clywed bod 50% o’r holl interniaid yr haf hwn yn fenywod.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.