Get in touch
29 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

29 June/Mehefin 2023 Wales TUC Cymru

By:
@chloeshayeBYL
From:
Wales TUC
Location:
Norway

On a site visit to Boliden Zinc factor which is undergoing a multi-billion £ expansion. Talking to young workers about their experience at work & the relationship between TUs & employer. Great to see workers here who have previously participated in the Summer Patrol themselves

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@chloeshayeBYL
Wrth:
TUC Cymru
Lleoliad:
Norwy

Ar ymweliad safle i ffatri Boliden Zinc sy'n cael ei hehangu, ar gost o filiynau o bunnoedd. Siarad â gweithwyr ifanc am eu profiad yn y gwaith a'r berthynas rhwng yr undebau llafur a'r cyflogwr. Gwych gweld gweithwyr yma sydd wedi cymryd rhan yn y Patrol Haf eu hunain o'r blaen

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.