Apply here for Pathway 1

Get in touch
30 June/Mehefin 2023 Ysgol Glan-y-Mor School

30 June/Mehefin 2023 Ysgol Glan-y-Mor School

By:
@Amanwy
From:
Glan-y-Mor School
Location:
Lesotho

"Watching the interaction between children from Moyeni High School in Lesotho &
@glanymorschool in Burry Port really was a delight
The exchange has been hugely beneficial for both. That what the Welsh Government
@TaithWales international exchange programme is all about "

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@Amanwy
Wrth:
Ysgol Glan-y-Mor
Lleoliad:
Lesotho

"“Roedd gwylio'r rhyngweithio rhwng plant o Ysgol Uwchradd Moyeni yn Lesotho a
@glanymorschool ym Mhorth Tywyn wir yn bleser.
Mae'r cyfnewid wedi bod yn fuddiol iawn i'r ddwy ysgol. Dyma sydd wrth wraidd
rhaglen gyfnewid ryngwladol @TaithWales @LlywodraethCym”"

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.