Apply here for Pathway 1

Get in touch
7 August/Awst 2023 BGC Wales

7 August/Awst 2023 BGC Wales

By:
@BGCWales
From:
Boys & Girls Clubs Wales
Location:
Germany

Poignant walking tour around Stuttgart today. Our members were able to discuss the impacts of false information and the dehumanisation of people prior to and during WWII.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@BGCWales
Wrth:
Clybiau Bechgyn a Merched Cymru
Lleoliad:
Yr Almaen

Taith gerdded ingol o amgylch Stuttgart heddiw. Roedd ein haelodau’n gallu trafod effeithiau gwybodaeth ffug a dad-ddyneiddio pobl cyn ac yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.