Apply here for Pathway 1

Get in touch
8 August/Awst BGC Wales

8 August/Awst BGC Wales

By:
@BGCWales
From:
Boys & Girls Clubs Wales
Location:
Germany

In the final few days of #welshgermanyouthexchange2023 we are so happy to be sharing welsh cakes and culture with our German friends

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@BGCWales
Wrth:
Clybiau Bechgyn a Merched Cymru
Lleoliad:
Yr Almaen

Yn ystod dyddiau olaf #welshgermanyouthexchange2023 rydym mor hapus i rannu picau ar y maen a diwylliant Cymru gyda'n ffrindiau o’r Almaen

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.