Get in touch
9 July/Gorffennaf 2023 Coleg Gwent

9 July/Gorffennaf 2023 Coleg Gwent

By:
@WarrSamuel
From:
Coleg Gwent
Location:
South Korea

That’s our 17 day trip to South Korea completed. From day one it has been a brilliant experience for all staff and students, not just to experience a different culture but to learn new language frases, try new foods, build friendships and create unforgettable memories.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@WarrSamuel
Wrth:
Coleg Gwent
Lleoliad:
De Corea

Mae ein taith 17 diwrnod i Dde Corea wedi dod i ben. Roedd y daith gyfan yn brofiad gwych i’r holl staff a myfyrwyr. Roedd yn wych cael profi diwylliant gwahanol ond hefyd cael dysgu ymadroddion mewn iaith wahanol, rhoi cynnig ar fwydydd newydd, meithrin cyfeillgarwch a chreu atgofion bythgofiadwy.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.