Get in touch
An immersion in Thai culture

An immersion in Thai culture

By:
@intlinksglobal
From:
International Links Global
Location:
Thailand

Huge congratulations to pupils from @DerwendegSchool and @dylanthomas_sch on immersing themselves into Thai culture and taking a bit of Wales with them. A massive thank you to @bisphuket for being fantastic hosts!

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@intlinksglobal
Wrth:
International Links Global
Lleoliad:
Gwlad Thai

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion @DerwendegSchool a @dylanthomas_sch am drochi eu hun yn ddiwylliant Gwlad Thai a chymryd tamaid bach o Gymru gyda nhw. Diolch o galon i @bisphuket am y lletygarwch calonogol.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.