Get in touch
Bryngwyn School

Bryngwyn School

By:
@BryngwynSchool
From:
Bryngwyn School
Location:
Lesotho

Brilliant first day in Teba Tseka. We met the Education officer, the Chief and experienced lessons in our partner school.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@BryngwynSchool
Wrth:
Bryngwyn School
Lleoliad:
Lesotho

Dydd cyntaf anhygoel yn Teba Tseka. Fe wnaethon ni gwrdd ar swyddog Addysg, y Pennaeth a dilyn gwersi yn ein hysgol bartner.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.