Get in touch
Cardiff and Vale College

Cardiff and Vale College

By:
@SianHolleran
From:
Cardiff and Vale College
Location:
Wales

Exciting to be @CAVC with learners from @UTCancun on an inward @TaithWales visit participating in a Mexican cookery masterclass with @cavc learners @ColegauCymru

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@SianHolleran
Wrth:
Coleg Caerdydd a'r Fro
Lleoliad:
Cymru

Cyffrous i fod @CAVC gyda dysgwyr o @UTCancun ar ei ymweliad mewnol @TaithWales a chymryd rhan mewn dosbarth meistr coginiaeth Mecsicanaidd gyda dysgwyr @cavc @ColegauCymru

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.