Get in touch
Community Music Wales

Community Music Wales

By:
@CMW_CGC
From:
Community Music Wales
Location:
Finland

While in Helsinki, we had the privilege to visit Resonaari, a Music Centre which provides expertise and innovative methodologies for inclusive music education.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@CMW_CGC
Wrth:
Cerdd Gymunedol Cymru
Lleoliad:
Finland

Tra yn Helsinki, cawsom y fraint o ymweld â Resonaari, Canolfan Gerdd sy’n darparu arbenigedd a methodolegau arloesol ar gyfer addysg gerddorol gynhwysol.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.