Get in touch
Dyffryn Taf School

Dyffryn Taf School

By:
@DyffrynTafGeog
From:
Dyffryn Taf School
Location:
Lesotho

This group make us proud every single day. They’ve truly embraced the experience with open arms from teaching to hand washing their school uniforms and embracing a digital detox! They have been wonderful ambassadors for Dyffryn Taf.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@DyffrynTafGeog
Wrth:
Ysgol Dyffryn Taf
Lleoliad:
Lesotho

Rydym ni wrth ein bodd gyda'r grŵp yma. Maen nhw wedi croesawi'r profiad cyfan gyda breichiau agored; o ddysgu i olchi eu gwisgoedd ysgol wrth law ac wrth dderbyn dadwenwyniad digidol! Y maen nhw'n llysgenhadon anhygoel i Ddyffryn Taf.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.