Get in touch
Glan y Mor Moeni inward mobility

Glan y Mor Moeni inward mobility

By:
@ActGlobCitizen
From:
Glan-y-Môr Active Global Citizens
Location:
Wales

The completion of our collaborative mural to symbolise our partnership and shared cultural and linguistic heritage! Thank you to @DolenCymru Youth Ambassadors for your dynamic support @TaithWales #PrideOfPlace2024

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@ActGlobCitizen
Wrth:
Glan-y-Môr Active Global Citizens
Lleoliad:
Cymru

Wedi cwblhau ein murlun cydweithredol sy'n cynrychioli ein partneriaeth a threftadaeth ddiwylliannol ac ieithyddol ar y cyd! Diolch i lysgenhadon ifanc @DolenCymru am eich cefnogaeth flaengar @TaithCymru #PrideOfPlace2024

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.