Get in touch
Glan-y-Môr School

Glan-y-Môr School

By:
@ActGlobCitizen
From:
Glan-y-Môr Active Global Citizens
Location:
Lesotho

@glanymorschoo and Moyeni HS discussing and enquiring what it means to be Basotho and Welsh in 2024! Languages, music, celebration events and national anthems bring us together.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@ActGlobCitizen
Wrth:
Glan-y-Môr Active Global Citizens
Lleoliad:
Lesotho

Disgyblion Ysgol Glan-y-Môr ac Ysgol Gyfun Moeyni yn sgwrsio a gofyn ei gilydd beth yw bod yn Basotho a Chymraeg yn ei feddwl yn 2024! Ieithoedd, cerddoriaeth, dathliadau ac anthemau cenedlaethol sy'n dod a ni at ein gilydd.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.