Get in touch
Hengoed Primary

Hengoed Primary

By:
@class7_Hengoed
From:
Year 6 Hengoed Primary
Location:
Italy

Bardi, a town that waved ‘arrivederci’ to many Italians that left to set up new lives in Welsh valleys.
Fortress tour ✅
Soak in the vista ✅
Met up with Anna Maria, the School’s English as a Foreign Language teacher who hails from Abergavenny!

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@class7_Hengoed
Wrth:
Blwyddyn 6 Ysgol Gynradd Hengoed
Lleoliad:
Yr Eidal

Bardi, dinas wnaeth chwifio 'arrivederci' i nifer o Eidalwyr a adawodd i ddechrau bywydau newydd yng nghymoedd Cymru.
Taith o gwmpas amddiffynfa ✅
Mwynhau'r olygfa ✅
Cwrddom ni Anna Maria, athrawes Saesneg fel Iaith Dramor sy'n dod o'r Fenni!

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.