Get in touch
ILG Global Denmark inward mobility

ILG Global Denmark inward mobility

By:
@intlinksglobal
From:
ILG Global
Location:
Wales

This week @CrindauPrimary and @BubsyTownhill welcomed pupils & staff from Denmark through our @TaithWales project. Learners experienced school life, took part in a traditional sports day, learnt about the Romans @RomanCaerleon and Swansea's industrial heritage #copperopolis.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@intlinksglobal
Wrth:
ILG Global
Lleoliad:
Cymru

Croesawodd disgyblion a staff @CrindauPrimary a @BubsyTownhill ddisgyblion o Ddenmarc trwy ein prosiect @TaithCymru. Mwynheuodd y dysgwyr bywyd ysgol, cymeron nhw ran mewn diwrnod mabolgampau traddodiadol, dysgon nhw am y Rhufeiniaid @RomanCaerleon a threftadaeth ddiwylliannol Abertawe #copperopolis.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.