Get in touch
ILG Global Nantes inward mobility

ILG Global Nantes inward mobility

By:
@intlinksglobal
From:
ILG Global
Location:
Wales

This week @Willows_French welcomed pupils and teachers from Collège Victor Hugo in Nantes - coinciding with the 60th anniversary of the cities' twinning link. The full itinerary included experiencing school life at @willowshigh, visits to @BigPitMuseum and @GlamCricket.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@intlinksglobal
Wrth:
ILG Global
Lleoliad:
Cymru

Croesawodd @Willows_French ddisgyblion ac athrawon o Collège Victor Hugo yn Nantes yr wythnos yma, yr wythnos yn cyd-ddigwydd gyda'r ŵyl dathlu 60 mlynedd gefeillio'r dinasoedd. Fel rhan o'r amserlen lawn profon nhw fywyd ysgol @willowshigh, ac ymwelon nhw a @AmgueddfaBigPit a @GlamCricket.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.