Get in touch
ILG Global US inward mobility

ILG Global US inward mobility

By:
@intlinksglobal
From:
ILG Global
Location:
Wales

Our US educators visited @powyssch primaries: Gladestry CiW, Radnor Valley, Knighton CiW, Ysgol y Cribaith to observe #independentlearners #criwcymraeg #forestschool and secondary school @Maesydderwen to observe raising the attainment of disadvantaged youngsters #RADY & #CfW. Thanks to all the schools for welcoming our visitors.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@intlinksglobal
Wrth:
ILG Global
Lleoliad:
Cymru

Ymwelodd ein haddysgwyr Americanaidd ysgolion cynradd @powyssch: Ysgol Gynradd Llanfair Llwyth Yfnwg, Ysgol Dyffryn Maesyfed, Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Tref-y-Clawdd, Ysgol y Cribaith i weld #dysgwyrannibynnol #criwcymraeg #ysgolcoedwig ac Ysgol Gyfun @Maesydderwen i arsylwi codi cyrhaeddiad addysgol pobl ifanc dan anfantais. Diolch i'r ysgolion am estyn croeso i'r ymwelwyr.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.