Get in touch
Kokoro Arts (Cyprus)

Kokoro Arts (Cyprus)

By:
@KokoroArtsLtd
From:
Kokoro Arts Ltd
Location:
Cyprus

After a great week of meeting new people, creating friendships, incorporated new ideas into our movement practice, as well as our choices into our every day lives, it has been an encouraging week of laughter and fun amidst a group of wonderful people! Thank you all!

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@KokoroArtsLtd
Wrth:
Kokoro Arts Ltd
Lleoliad:
Cyprus

Ar ôl wythnos wych o gwrdd â phobl newydd, creu cyfeillgarwch newydd, cynnwys syniadau newydd yn ein harferion symud, yn ogystal â’n canfyddiadau yn ein bywydau bob dydd, mae hi wedi bod yn wythnos iachus a chalonogol o chwerthin a hwyl yng nghanol criw o bobl wych! Diolch i bawb!

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.