Get in touch
Pennsylvania

Pennsylvania

By:
@intlinksglobal
From:
International Links Global
Location:
USA

A snapshot from last week's @TaithWales visit to Pennsylvania. Leaders from Powys County Council, Clyro C.I.W Primary School, Radnor Valley School, Hay-on-Wye Primary School and Powys Professional Learning
shared good practice with education partners and schools in the @BLaSTIU17 Bradford, Lycoming, Sullivan, and Tioga Counties, Pennsylvania.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@intlinksglobal
Wrth:
International Links Global
Lleoliad:
USA

Cipolwg o ymweliad @TaithWales i Pennsylvania. Fe wnaeth arweinwyr o Gyngor Sir Powys, Ysgol Gynradd Clyro C.I.W, Ysgol Dyffryn Maesyfed, Ysgol y Gelli a Dysgu Proffesiynol Powys rhannu arferion da gyda’i phartneriaid addysg ac ysgolion bartner yn siroedd @BLaSTIU17 Bradford, Lycoming, Sullvian a Tioga yn Pennsylvania.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.