Get in touch
21 March/Mawrth 2023 Bridgend College

21 March/Mawrth 2023 Bridgend College

By:
@GemmaCarrEvans1
From:
Bridgend College
Location:
Thailand

Feel very blessed to have been given the opportunity to represent @BridgendCollege on the Mobility Taith funded @ColegauCymru Colleges Wales Immersive Exchange. An amazing opportunity to work with Challenges Abroad to deliver workshops in schools and support local communities.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@GemmaCarrEvans1
Wrth:
Bridgend College
Lleoliad:
Gwlad Tai

Teimlo'n fendigedig iawn i gael y cyfle i gynrychioli @BridgendCollege ar y Taith Symudedd a ariennir gan Gyfnewidfa Ymdrochi Colegau Cymru @ColegauCymru. Cyfle gwych i weithio gyda Heriau Dramor i gyflwyno gweithdai mewn ysgolion a chefnogi cymunedau lleol.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.