Get in touch
15 April/Ebrill 2023 Cardiff Met Tech

15 April/Ebrill 2023 Cardiff Met Tech

By:
@RowenaA
From:
Cardiff Metropolitan University
Location:
Malaysia

Finally reached safely to our destination for 2 weeks. Looking forward to explore new ideas. Privileged to have this great funded opportunity from Taith, it’s going to be a great development of knowledge exchange.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@RowenaA
Wrth:
Cardiff Metropolitan University
Lleoliad:
Malasia

O'r diwedd cyrhaeddon ni’n ddiogel i'n cyrchfan am 2 wythnos. Edrychwn ymlaen at archwilio syniadau newydd. Breintiedig i gael y cyfle gwych hwn wedi'i ariannu gan Taith, mae'n mynd i fod yn ddatblygiad gwych o gyfnewid gwybodaeth.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.