Apply here for Pathway 1

Get in touch
6 June/Mehefin 2023 Community Music Wales

6 June/Mehefin 2023 Community Music Wales

By:
@CMW_CGC
From:
Community Music Wales
Location:
Italy

Day Two: Bonds are already starting to form and new music written in preparation for meeting and collaboration with Procida residents. It's exciting to see so many people and cultures working together through music. #taith #communitymusicwales #artscouncilwales

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@CMW_CGC
Wrth:
Cerdd Gymunedol Cymru
Lleoliad:
Yr Eidal

Diwrnod Dau: Mae bondiau eisoes yn dechrau ffurfio a cherddoriaeth newydd wedi'i hysgrifennu i baratoi ar gyfer cyfarfod a chydweithio â thrigolion Procida. Mae’n gyffrous gweld cymaint o bobl a diwylliannau’n cydweithio drwy gerddoriaeth.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.