Get in touch
15 May/Mai 2023 Gower College Swansea

15 May/Mai 2023 Gower College Swansea

By:
@international_gcs_
From:
Gower College Swansea
Location:
Netherlands

"IA5.3 Pro Learning, Day 3 Sweden, Staff visited Broholmskolan Free School in Lidkoping, age range 1 to 16 yrs.
Learning is based on Wellness, Nature and Environment.
Staff recorded their key impressions and compared them to schools back home.
@TaithWales @LauraMartinILG"

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@international_gcs_
Wrth:
Coleg Gwyr Abertawe
Lleoliad:
Yr Iseldiroedd

IA5.3 Pro Learning, Diwrnod 3 Sweden, Ymwelodd y staff ag Ysgol Rydd Broholmskolan yn Lidkoping, ystod oedran 1 i 16 oed. Mae'r dysgu'n seiliedig ar fyw’n llesol, byd natur a'r amgylchedd. Rhoddodd y staff eu prif argraffiadau a'u cymharu wedyn ag ysgolion gartref. @TaithWales @LauraMartinILG
@TaithWales"

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.