Get in touch
4 April/Ebrill 2023 Kokoro Arts

4 April/Ebrill 2023 Kokoro Arts

By:
@KokoroArtsLtd
From:
Kokoro Arts Ltd
Location:
Cyprus

Thank you, Cyprus! We had an amazing time exploring Storytelling with movement, through camera and live. We worked in the mountains, by the sea, in the studio and all in-betweens. Looking forward to sharing some of the outcomes very soon! #Taith

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@KokoroArtsLtd
Wrth:
Kokoro Arts Ltd
Lleoliad:
Chyprus

Diolch, Ciprys!. Cawsom amser anhygoel yn archwilio Adrodd Storïau gyda symudiad, trwy’r camera ac yn fyw. Roedden ni'n gweithio yn y mynyddoedd, ar lan y môr, yn y stiwdio a phob lle rhyngddyn nhw. Edrych ymlaen at rannu rhai o'r canlyniadau yn fuan iawn! #Taith

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.