Get in touch
17 May/Mai 2023 Pantysgallog P.S.

17 May/Mai 2023 Pantysgallog P.S.

By:
@pantysgallog
From:
Pantysgallog P.S.
Location:
Romania

IA5.3 Professional learning - Day 2 Our staff team, along with other UK colleagues visited a school in Bezdead for outdoor learning workshops. They had an opportunity to work with Romanian staff and pupils.

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@pantysgallog
Wrth:
Pantysgallog P.S.
Lleoliad:
Rwmania

IA5.3 Dysgu proffesiynol - Diwrnod 2 Ymwelodd ein tîm staff, ynghyd â chydweithwyr eraill yn y DU, ag ysgol yn Bezdead ar gyfer gweithdai dysgu awyr agored. Cawsant gyfle i weithio gyda staff a disgyblion o Rwmania.

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.