Get in touch
12 April/Ebrill 2023 Young Flintshire

12 April/Ebrill 2023 Young Flintshire

By:
@fflintyifanc
From:
Young Flintshire
Location:
Slovakia

High above Bratislava a very lucky group of young people from Flintshire enjoyed a 360 degree views, from 95m high!

Share this! If you would like more details, please Get in touch with a member of the team.
Gan:
@fflintyifanc
Wrth:
Young Flintshire
Lleoliad:
Slofacia

Yn uchel uwchben Bratislava roedd criw lwcus o bobl ifanc Sir y Fflint yn mwynhau’r golygfa 360 gradd, o 95m i fyny!

Rhannwch hyn! Os hoffech fwy o fanylion, Cysylltwch ag aelod o'r tîm.